ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Finance Operations Manager: Capex

ايرانسل

تهران

حقوق:

84643066

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۵ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
* مدیریت کلیه حساب‌های دفترکل capex و آشتی با امور مالی و تامین کنندگان. * مدیریت و پی‌گیری فاکتور و پیش‌نویس‌ها برای پردازش در بخش و پی‌گیری برای حل مسائل مربوطه. * ارائه پشتیبانی مالی و بودجه به cpg با تهیه اقلام تعهدی ماهانه مورد نیاز و گزارش به صاحبان بودجه. * مدیریت افزایش درخواست‌های خرید برای کلیه الزامات اصلی شرکت. * پی‌گیری مغایرت‌های مالی و تمیز مربوط به پیشرفت باز. * مدیریت تهیه و تحویل فعالیت‌های دوره‌ای مورد توافق، گزارش‌های مالی و عملکردی برای مدیریت. * ارتباط با فروشندگان در مورد آشتی مالی حساب‌ها، ایجاد و حفظ رابطه صحیح با تیم‌های پشتیبانی داخلی به ویژه امور مالی. * ارتباط با تیم تجاری و به اشتراک گذاشتن فاکتورها با تیم به صورت روزانه. * برای نظارت و نظارت بر فاکتورهای تامین‌کننده (فروشنده)و بررسی اینکه آیا با سیاست‌های PO و پرداخت مطابقت دارد یا خیر. * تجزیه و تحلیل منابع مختلف داده و ارائه پیش‌بینی برای تامین مالی پول نقد، اقلام تعهدی برای وظایف پرداخت‌نشده و فاکتورهای فروشنده. * مدیریت نگهداری کتاب و نگهداری پروژه‌های سرمایه‌ای و حساب‌های cpg capex. * بررسی دوره‌ای حساب‌های پروژه برای اطمینان از اینکه تمام هزینه‌های پروژه‌های سرمایه‌ای به درستی حساب شده‌است. * توسعه، به روز رسانی و پیاده‌سازی فرایندها و رویه‌های مربوطه در تیم برای اطمینان از یکپارچگی و اثربخشی فرایندها. * کنترل ضمانت‌نامه‌های بانکی فروشنده و رابط با تیم مالی برای کسر آن براساس فرآیند پروژه. * گزارش فاکتورهای پردازش‌شده و پرداخت به فروشندگان به صورت ماهانه به مدیر و فروشندگان. * برای بررسی و اطمینان از اصول حسابداری مناسب که در اسناد هزینه‌های پروژه‌ها اعمال می‌شود. * پی‌گیری سوالات داخلی پردازش فاکتور فروشندگان برای اطمینان از حل سریع با تجاری و مالی cpg. * پیشنهاد برنامه‌های عملیاتی برای رسیدگی به مسائل شناسایی‌شده در جلسات گزارش و پی‌گیری اقدامات.