گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Budget Planning Expert

گلدیران

تهران

حقوق:

31061344

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● محاسبه و نظارت بر بودجه کل کارخانه. ● ارزیابی و نظارت بر هزینه‌های غیر مستقیم و حمل و نقل. ● تجزیه و تحلیل KPI کارخانه. ● ثبت نام خرید مواد سامانه راهکاران. ● محاسبه و نظارت بر بودجه قطعات مصرفی.