آرمین فرداد

موقعیت های شغلی آرمین فرداد:

4 موقعیت شغلی


آرمین فرداد
جاب ویژن
کارشناس منابع انسانی

کرمان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


آرمین فرداد
جاب ویژن
برنامه نویس فرانت Front-End

اصفهان

حقوق:

12 - 10 میلیون تومان


آرمین فرداد
جاب ویژن
مدیر فروش

اصفهان

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان


آرمین فرداد
جاب ویژن
مدیر فروش

فارس

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان