ققنوس تجارت خاورمیانه

موقعیت های شغلی ققنوس تجارت خاورمیانه:

10 موقعیت شغلیققنوس تجارت خاورمیانه
جاب ویژن
کارشناس فروش

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


ققنوس تجارت خاورمیانه
جاب ویژن
منشی - خانم

تهران

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان


ققنوس تجارت خاورمیانه
جاب ویژن