ققنوس تجارت خاورمیانه

موقعیت های شغلی ققنوس تجارت خاورمیانه:

9 موقعیت شغلی


ققنوس تجارت خاورمیانه
جاب ویژن
کارشناس فروش

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومانققنوس تجارت خاورمیانه
جاب ویژن

ققنوس تجارت خاورمیانه
جاب ویژن
منشی - خانم

تهران

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان