اسنپ فود

موقعیت های شغلی اسنپ فود:

140 موقعیت شغلی


اسنپ فود
میز کار
Data Analyst

تهران

حقوق:

توافقی


جابینجا


جابینجا

جابینجا
استخدام کارشناس فروش میدانی

تهران

حقوق:

از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان


جابینجا
استخدام QA Test Engineer

تهران

حقوق:

توافقی


جابینجا
استخدام Scrum Master

تهران

حقوق:

توافقی


جابینجا

جابینجاجابینجا
استخدام UX Researcher

تهران

حقوق:

توافقی


جابینجا
استخدام Product Designer

تهران

حقوق:

توافقی


جابینجا

اسنپ فود
میز کار
Senior Data Scientist

تهران

حقوق:

توافقی


اسنپ فود
میز کار
Biker Engagement Manager

تهران

حقوق:

توافقی


اسنپ فود
میز کار
Delivery Project Manager

تهران

حقوق:

توافقی


اسنپ فود
میز کار
Talent Acquisition Specialist

تهران

حقوق:

توافقی


جاب ویژن
کارشناس فروش میدانی - اصفهان

اصفهان

حقوق:

12 - 10 میلیون تومان