لینوم

موقعیت های شغلی لینوم:

49 موقعیت شغلی


لینوم
جاب ویژن
توسعه دهنده کسب و کار Business Developer

تهران

حقوق:

12 - 10 میلیون تومان


لینوم
دانشکار

لینوم
دانشکار
دیجیتال مارکتر

تهران

حقوق:

2000000 - 5000000لینوم
دانشکار
توسعه دهنده کسب و کار

تهران

حقوق:

3000000 - 6000000


لینوم
جاب ویژن
طراح گرافیک

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان
لینوم
دانشکار
برنامه نویس Front End

تهران

حقوق:

5000000 - 5000000لینوم فلکس
جاب ویژن
حسابدار فروش - خانم

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومانلینوم
دانشکار
دستیار مدیرعامل

تهران

حقوق:

1000000 - 4000000


لینوم فلکس
جاب ویژن
فروشنده تلفنی - خانم

تهران

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان


لینوم
دانشکار
تولید محتوا

تهران

حقوق:

2000000 - 6000000


لینوم
جاب ویژن
طراح گرافیک

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


لینوم
دانشکار
گرافیست

تهران

حقوق:

1500000 - 2500000


لینوم
دانشکار

جاب ویژن
کارآموز فروش (سرویس خواب)

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان