گروه رحمانی

موقعیت های شغلی گروه رحمانی:

12 موقعیت شغلی

گروه رحمانی
جاب ویژن
ویزیتور(مواد غذایی)

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


گروه رحمانی
جاب ویژن
ویزیتور حضوری (مواد غذایی)

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان
گروه رحمانی
جاب ویژن
بازاریاب و ویزیتور

آذربایجان شرقی

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


گروه رحمانی
جاب ویژن
بازاریاب و ویزیتور

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


گروه رحمانی
جاب ویژن
بازاریاب و ویزیتور

البرز

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


گروه رحمانی
جاب ویژن
صندوقدار

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


گروه رحمانی
جاب ویژن
سرپرست ترید مارکتینگ

تهران

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان