بیتامون

موقعیت های شغلی بیتامون:

5 موقعیت شغلی


جابینجا

جابینجا
استخدام کارشناس تولید محتوا(خانم)

تهران

حقوق:

از ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان


جابینجا
استخدام متخصص سئو و تولید محتوا

تهران

حقوق:

از ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانجابینجا
استخدام گرافیست و تدوین گر

تهران

حقوق:

از ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان