لورچ

موقعیت های شغلی لورچ:

65 موقعیت شغلی


لورچ
دانشکار
نقشه کش صنعتی

اصفهان

حقوق:

6000000 - 10000000


لورچ
دانشکار
کارشناس سیستم ها و روش ها

اصفهان

حقوق:

6000000 - 8000000


لورچ
جاب ویژن


لورچ
تلنت کوچ
کارشناس امنیت شبکه

اصفهان

حقوق:

توافقی


لورچ
دانشکار
برنامه نویس و پشتیبان (#C)

اصفهان

حقوق:

5500000 - 10000000


لورچ
جاب ویژن
کارشناس روابط عمومی

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


لورچ
جاب ویژن
نیروی خدمات

اصفهان

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان


لورچ
ایران تلنت
Accounting Expert

تهران

حقوق:

49467206


لورچ
جاب ویژن
کارگر ساده - آقا

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


لورچ
تلنت کوچ
حسابدار خزانه

تهران

حقوق:

توافقی


لورچ
جاب ویژن
کارشناس تضمین کیفیت

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


لورچ
جاب ویژن
کارشناس کنترل کیفیت - آقا

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

لورچ
جاب ویژن


لورچ
ایران تلنت
Collector

تهران

حقوق:

41751621


لورچ
جاب ویژن