لورچ

موقعیت های شغلی لورچ:

56 موقعیت شغلی


لورچ
تلنت کوچ
حسابدار فروش

تهران

حقوق:

توافقی


لورچ
دانشکار
برنامه نویس و پشتیبان (#C)

اصفهان

حقوق:

5500000 - 11000000


لورچ
ایران تلنت
Senior Accountant

تهران

حقوق:

65026800


لورچ
ایران تلنت
Help Desk

تهران

حقوق:

62658294


لورچ
جاب ویژن
کارگر ساده - آقا

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


لورچ
جاب ویژن

لورچ
تلنت کوچ
نیروی خدماتی

تهران

حقوق:

توافقی


لورچ
ایران تلنت
Service Force

تهران

حقوق:

49497028


لورچ
ایران تلنت
Accountant

تهران

حقوق:

49467206


لورچ
ایران تلنت
Accountant

تهران

حقوق:

49467206


لورچ
ایران تلنت
Maintenance Manager

اصفهان

حقوق:

50479315


لورچ
ایران تلنت
PLC Electrical Expert

اصفهان

حقوق:

39109780


لورچ
ایران تلنت
Mechanical Expert

اصفهان

حقوق:

35328882


لورچ
ایران تلنت
Digital Marketing Expert

تهران

حقوق:

35369162


لورچ
جاب ویژن
کارشناس فروش

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


لورچ
ایران تلنت
.NET Developer

تهران

حقوق:

60546615


جاب ویژن
مهندس کامپیوتر (حوزه سخت افزار ) - آقا

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


لورچ
جاب ویژن
کارشناس ارتباط با مشتری - خانم

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


لورچ
جاب ویژن

لورچ
جاب ویژن
پرس کار

اصفهان

حقوق:

12 - 10 میلیون تومان