لورچ

موقعیت های شغلی لورچ:

30 موقعیت شغلی


لورچ
تلنت کوچ
کارشناس امنیت شبکه

اصفهان

حقوق:

توافقی


لورچ
جاب ویژن
نیروی خدمات

اصفهان

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان


لورچ
جاب ویژن
کارگر ساده - آقا

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


لورچ
جاب ویژن
پرس کار - آقا

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


لورچ
جاب ویژن

لورچ
جاب ویژن
کارشناس تضمین کیفیت

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


لورچ
ایران تلنت
Accountant

تهران

حقوق:

49467206


لورچ
ایران تلنت
IT Manager

تهران

حقوق:

117395481


لورچ
دانشکار
برنامه نویس و پشتیبان (#C)

اصفهان

حقوق:

5500000 - 11000000


لورچ
تلنت کوچ
حسابدار فروش

تهران

حقوق:

توافقی


لورچ
تلنت کوچ
طراح گرافیک

تهران

حقوق:

توافقی


لورچ
ایران تلنت
Digital Marketing Expert

تهران

حقوق:

35369162


لورچ
ایران تلنت
PLC Electrical Expert

اصفهان

حقوق:

39109780


لورچ
ایران تلنت
Mechanical Expert

اصفهان

حقوق:

35328882


لورچ
ایران تلنت
.NET Developer

تهران

حقوق:

60546615


لورچ
جاب ویژن
کارشناس فروش

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


جاب ویژن
مهندس کامپیوتر (حوزه سخت افزار ) - آقا

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان


لورچ
ایران تلنت
Industrial Electrical Expert

اصفهان

حقوق:

39109780


لورچ
ایران تلنت
Maintenance Manager

اصفهان

حقوق:

50479315


لورچ
ایران تلنت
Civil Engineer

هرمزگان

حقوق:

59122042