بینظیر چارت

موقعیت های شغلی بینظیر چارت:

2 موقعیت شغلی


جاب ویژن
برنامه نویس پایتون (Django)

همه

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


بینظیر چارت
جاب ویژن
کارشناس تولید محتوا

قم

حقوق:

4 - 3 میلیون تومان