آنسه

موقعیت های شغلی آنسه:

180 موقعیت شغلی


آنسه
جاب ویژن
برنامه نویس Front-End

اصفهان

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان


آنسه
جاب ویژن
مجری تولید محتوای ویدیویی - خانم

اصفهان

حقوق:

5 - 4 میلیون تومانآنسه
جاب ویژن

آنسه
جاب ویژن
ویزیتور و بازاریاب

اصفهان

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان


آنسه
جاب ویژن
سرپرست فروش

اصفهان

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

آنسه
جاب ویژن


آنسه
جاب ویژن


آنسه
جاب ویژن
سرپرست برنامه نویسی Front End

اصفهان

حقوق:

35 میلیون تومان به بالا


آنسه
جاب ویژن

آنسه
جاب ویژن

آنسه
جاب ویژن


آنسه
جاب ویژن