ترجمیک

موقعیت های شغلی ترجمیک:

17 موقعیت شغلی


ای استخدام


ترجمیک
کاربوم
استخدام کارشناس ارزیاب ترجمه

تهران

حقوق:

۳,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان


جابینجا
استخدام کارآموز گرافیست

تهران

حقوق:

از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومانجابینجا

جابینجا

جاب ویژن
نویسنده دورکار (تولیدمحتوا)

تهران

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان


جابینجا
استخدام کارشناس پشتیبانی

تهران

حقوق:

از ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان


جابینجا
استخدام کارآموز ارزیاب ترجمه

تهران

حقوق:

از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ترجمیک
ایران استخدام

ترجمیک
جاب ویژن
مدرس زبان انگلیسی

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان
ترجمیک
جاب ویژن
مدرس زبان انگلیسی (آیلتس - آنلاین)

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان