اشتباهات مدیریتی

پادکست اشتباهات رایج مدیریتی چگونه عملکرد کارکنان را ضعیف میکند؟ ۲۸ مهر ۱۳۹۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
پادکست پیشگیری از عملکرد ضعیف کارکنان ۲۳ مهر ۱۳۹۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
پیشگیری از سندروم برنامه ریزی برای شکست بهترین دارو است ۱۷ تیر ۱۳۹۸
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
محاسبه هزینه ها و منافع سندروم برنامه ریزی برای شکست ۱۷ تیر ۱۳۹۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
رویکرد یک‌طرفه مدیران برای مقابله با سندروم برنامه‌ریزی برای شکست ۱۶ تیر ۱۳۹۸
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
5 مرحله مهم حل مسائل سندروم برنامه‌ریزی برای شکست ۱۶ تیر ۱۳۹۸
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
Reversibility 1 249x235 - رهایی از سندروم برنامه‌ریزی برای شکست امکان‌پذیر است؟ ۱۶ تیر ۱۳۹۸
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
هزینه های آشکار و پنهان شکست در برنامه‌های مدیریت عملکرد چیست؟ ۱۶ تیر ۱۳۹۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
شکل گیری و ادامه یافتن سندروم برنامه ریزی برای شکست ۱۶ تیر ۱۳۹۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars