۱۱ معیار منابع انسانی برای ایجاد استعداد برتر و اثربخشی

Human Resource Criteria for Effectiveness s2 724x1024 1 - ۱۱ معیار منابع انسانی برای ایجاد استعداد برتر و اثربخشی

در این تصویر مشاهده می کنید که برای داشتن اثربخشی در جانشینی چه معیارهایی موثر هستند. ۱۱ معیار موثر عبارت اند از:

 1. نرخ گماشتن داخلی کارمندان
 2. نرخ ترفیع
 3. نرخ جابجایی داخلی
 4. شاخص ترفیع کارمندان با عملکرد بالا
 5. کیفیت استخدام
 6. انتقال داوطلبانه کارمندان با عملکرد بالا
 7. ورود استعداد برتر
 8. اعزام استعداد برتر
 9. نرخ موفقیت پست های استراتژیک
 10. نرخ موفقیت کیفیت پست های استراتژیک
 11. ضریب موفقیت برای نرخ موفقیت پست های استراتژیک
امتیاز دهید :
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

نظرات کاربران