عیدی سال ۹۸ و نحوه محاسبه آن برای کارفرمایان

eidi 830x470 - عیدی سال 98 و نحوه محاسبه آن برای کارفرمایان

نحوه محاسبه عیدی سال ۹۸ برای کارفرمایان

در این مقاله به طور کامل درباره نحوه محاسبه عیدی کارکنان و کارگران در سال ۹۸ توضیح داده‌ایم و همچنین در خصوص اینکه عیدی سال ۹۸ بیمه و مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر، توضیحات کامل ارائه شده‌است.

به چه کسانی عیدی تعلق می‌گیرد؟

عیدی سال ۹۸ به کلیه مشمولان قانون کار، اعم از قراردادی، دائمی، موقت، کارمزدی و کارگران فصلی به نسبت کارکرد تعلق می‌گیرد. همچنین به کلیه مستمری بگیران از کار افتاده، بازنشسته و مستمری بگیران بازمانده سازمان تأمین اجتماعی همانند بازنشستگان و موظفان مشمول مقررات استخدام کشوری، عیدی پرداخت می‌شود و میزان آن توسط هیئت دولت تعیین می‌شود.

مبنای محاسبه عیدی سال ۹۸، نرخ و مبلغ مبنای تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل، به تبع شغل (سختی کار، فوق العاده شغل) خواهد‌بود. مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل حق مسکن، خواروبار و عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید، فوق العاده جذب در این خصوص لحاظ نخواهد‌شد. بیمه و مالیات عیدی سال ۹۸ در سطح و میزانی که در قانون تعیین شده، از پرداخت حق بیمه معاف است اما به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

آیا عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دستگاه‌های دولتی متفاوت است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که عیدی سال ۹۸ کارکنان دولت در پایان هر سال توسط دولت تعیین می‌شود ولی عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمول مندرج در قانون کار مشخص می‌شود. بر اساس این فرمول عیدی کارگران دو برابر آخرین حقوق آن‌هاست، مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه بیشتر نباشد.

نحوه محاسبه عیدی سال ۹۸ چگونه است؟

با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران مطابق تصویب شورای عالی کار در اسفند سال گذشته یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در نظر گرفته شده‌است، عیدی کارگران حداقلی بگیر باید ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان باشد. عیدی سال ۹۸ سایر بیمه‌شدگانی که حقوق پایه آنها به خاطر سابقه کار، بیشتر از حداقل دستمزد است باید دو برابر حقوق پایه درج شده در فیش حقوقی باشد مثلاً اگر حقوق پایه بیمه‌شده ای ۲ میلیون تومان باشد میزان عیدی پرداختی به وی ۴ میلیون تومان است.

همان‌طور که گفتیم، قانون کار سقفی برای پرداخت عیدی در نظر گرفته است؛ به طوری که میزان عیدی نباید از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب بیشتر شود؛ بنابراین حداقل عیدی کارگران در پایان سال، ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان و حداکثر عیدی معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۷ تومان است. این در حالیست که اگر حقوق کارگری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، عیدی سال ۹۸ او ۵ میلیون تومان می‌باشد که طبق مصوبه‌ای که اعلام شد از سه برابر حداقل دستمزد تجاوز می‌کند و بیشتر از میزان اعلام شده به او تعلق نمی‌گیرد. این موارد در مورد کارگرانی است که یک سال است که در حال کار هستند. در خصوص عیدی کسانی که کمتر از یک‌سال کار کرده‌اند در ادامه توضیح خواهیم‌ داد.

فرمول محاسبه عیدی سال ۹۸ برای کارگران مشغول به خدمت کمتر از یک سال

فرمول محاسبه عیدی برای کارگرانی که کمتر از یک سال در مجموعه‌ای کار کرده‌اند به صورت زیر است (در این فرمول کارکرد به معنای تعداد روز کار است):

محاسبه عیدی سال 98

محاسبه عیدی سال ۹۸

نحوه محاسبه عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

لازم است بگوییم که با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ اعتبار قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ لغو نشده است و حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولین قانون کار طبق مصوب سال ۱۳۷۰ باقی است؛ کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال برخوردار خواهند بود.

نحوه محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

عیدی سال ۹۸ و پاداش کارگرانی که در کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کارکرده‌اند باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مزد مورد عمل، در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کارمزدی، عبارت است از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال.

نحوه محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران پاره‌وقت

با توجه به ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه‌وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام شده محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نحوه محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران ساعتی

برای کارکنانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند و حقوق ثابت ماهیانه نداشته‌اند، میانگین حقوق ۳ ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه عیدی سال ۹۸ و پاداش قرار خواهد گرفت.

آیا مدت زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی به سر برده در هنگام محاسبه عیدی و پاداش منظور می‌شود؟

بر اساس ماده ۷۴ قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که به تأیید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود لذا ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی سال ۹۸ و پاداش سالانه خواهد بود.

نحوه پرداخت عیدی و پاداش کسانی که در طول سال استعفا می‌دهند یا اخراج می‌شوند؟

کارکنانی که در طول سال از خدمت استعفا داده یا اخراج، بازنشسته یا به هر نحوی ادامه رابطه آنان با کارگاه قطع شده باشد، به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی سال ۹۸ و پاداش سالانه خواهند بود. (اگر میخواهید نیروی انسانی مورد نظر خود را استخدام کنید به سامانه استخدام بخش خصوصی مراجعه کنید.)

پرداخت عیدی را می‌توان در مقاطع مختلف سال انجام داد؟

بر اساس ماده واحد قانون مربوط تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن، پرداخت عیدی و پاداش بنابر مصوبه یاد شده تنها در پایان سال مورد پیدا کرده و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می‌تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

عیدی سال کبیسه چگونه محاسبه می‌شود؟

نحوه محاسبه عیدی سال کبیسه و معافیت مالی آن متناسب با ۳۶۶ روز است و طبق فرمول های زیر محاسبه می شود:

محاسبه عیدی سال کبیسه

محاسبه عیدی سال کبیسه

نحوه محاسبه مالیات عیدی سال ۹۸

مبلغ عیدی سال ۹۸ هر فرد به میزان معافیت حقوق یک ماه که در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می­ گردد از پرداخت مالیات معاف بوده و مابه‌التفاوت آن به مجموع مزایای مشمول مالیات فرد اضافه شده و مجموعاً برای آن مالیات محاسبه می‌گردد.

معافیت مالیات ماهانه در سال ۱۳۹۸ – ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال است که مبلغ عیدی تا سقف ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال معاف از مالیات است.

مبلغ عیدی از یک معافیت مالیاتی معادل مبلغ معافیت ماه برخوردار است ولی محاسبه مالیات عیدی باید به صورت سالانه و با در نظر گرفتن کلیه حقوق و مزایای سال مذکور محاسبه گردد.

برای مثال برای فردی با حقوق ماهانه ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ازای هر ماه ایشان از مالیات معاف هستند (با توجه به معافیت سال ۹۸، مبلغ ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال)، مبلغ عیدی ایشان عدد ۴۵٫۵۰۶٫۴۳۰ ریال خواهد بود که مبلغ ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال آن معاف است در صورتی با محاسبه مالیات سالانه برای این فرد، ایشان نیازی به پرداخت مالیات نخواهند داشت.

سنوات و مزایای پایان خدمت سال ۹۸

علاوه بر پرداخت عیدی سال ۹۸، کارفرما نیز مکلف است به کارگرانی که یک سال از اشتغال آنها در همان کارگاه (محل خدمت) می‌گذرد، معادل یک پایه‌حقوق به عنوان حق سنوات یا همان مزایای پایان خدمت پرداخت کند.

کارفرمایان این مزایا را در پایان هر سال همراه با عیدی پرداخت می‌کنند اما برخی کارفرمایان حق سنوات را در پایان دوران اتمام کار یا قطع همکاری تسویه می‌کنند. با این حساب مجموع عیدی و سنوات یک کارگر با حقوق پایه ۱۵٫۱۶۸٫۸۲۲ ، برابر ۴۴٫۵۰۶٫۴۶۶ میشود.

در صورتی که سوالی در خصوص این مقاله دارید برای ما کامنت بگذارید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخ شما را بدهند.

امتیاز دهید :
1 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 5

نظرات کاربران